• + 31 (0) 55 20 20 922

    Klachten

    Kuiper Certificering neemt klachten van klanten of externe partijen serieus. Als u een klacht wilt indienen, doet u dit schriftelijk aan Eline Beun, algemeen directeur van Kuiper Certificering. Alle klachten worden gedocumenteerd, onderzocht en geverifieerd. Het is onze bedoeling om problemen snel en adequaat aan te pakken. We houden u op de hoogte van de voortgang en status van uw klacht. Het eindresultaat van uw klacht wordt schriftelijk meegedeeld.

    Hoger Beroep

    Als er zich een geschil voordoet met betrekking tot certificering, dat niet kan worden opgelost via de examinator, of uw contactpersoon van Kuiper Certificering of het management van Kuiper Certificering, kunt u een beroep doen op de algemeen directeur van het bedrijf. Schrijf of neem contact op met Eline Beun, algemeen directeur Kuiper Certificering. Bij geschillen, wordt een onafhankelijk team aangesteld. Het team zal een vergadering bijeenroepen waarbij de feiten van beide partijen worden beoordeeld. Het team zal een oordeel vellen dat schriftelijk aan de appellant zal wordt toegezonden.

    Kuiper Certificering